Tuotetiedot

Kaikki tilattavissa olevat laadut ovat rikittömiä kevyitä polttoöljyjä lämmitys- tai moottorikäyttöön tarkoitettuja.

POK -3/-8 (Rikitön kevyt polttoöljy kesälaatu, samepiste -3 astetta / suodatettavuus -8 astetta)

POT -25/-35 (Rikitön kevyt polttoöly talvilaatu, samepiste -25 astetta / suodatettavuus -35 astetta)

Samepiste ja suodatettavuus kuvaavat polttoöljyn kylmän kestävyyttä. Lämmityskäytössä samepiste on alin käyttölämpötila ja öljy tulee aina varastoida samepistettä korkeammassa lämpötilassa.

Biollisen kevytpolttoöljyn tuotespesifikaatio on sama kuin biottoman kevytpolttoöljyn. Asiakkaan ostaessa biollista tuotetta NEOT sitoutuu täyttämään ostettujen biollisten litrojen edestä 5 vol-% ylimääräistä biovelvoitetta jakelemissaan liikennepolttonesteissä ja kevyissä polttoöljyissä. Bioton ja biollinen kevyt polttoöljy eivät ole eroteltu logistiikassa, mistä johtuen myös biottomassa kevyessä polttoöljyssä voi satunnaisesti olla tuotespesifikaationsa mukaisesti biokomponentteja.

Tuotetiedot ja käyttöturvatiedotteet alla olevast linkistä:

Tuotetiedotteet ja KTT